Aktualizace stránek je pořád a neustálém aktualizačním proudu. Připravuju pro vás jedno velké překvapení.

Tisk

OK0PVD - Drahany

Parametry:
 • Novinky
 • DSTAR
D-Star
Připravuje se...

Nr.
Date/Time (UTC)
Timestamp of report(UTC)
Callsign
Callsign of the UserThis is important for routing!
This must be the callsign without any attachments
An optional terminal ID may be configured at the 8th position (A-Z).
'red' callsigns have not been registered.
Callsign and terminal ID must be registered to work in a trust network!
ID
ID4 digit user defined text
Rptr1
Repeater 1Field from DSTAR header.
This is the callsign of the repeater where this transmission was received.
Module ID at 8th position:
'A': SHF/23cm
'B': UHF/70cm
'C': VHF/2m
Rptr2
Repeater 2Field from DSTAR header.
This is usually the callsign of the gateway where the transmission was transferred to the internet.
Gateway-ID 'G' at the 8th position.
UrCall
Destination CallsignRouting destination:
- User-Callsign for callsign routing
- '/' followed by callsign and repeater module at the 8th position for area routing
- MUST be 'CQCQCQ' when using reflectors.
Dest Rptr
Destination RepeaterCallsign of the repeater or reflector to which this transmission was sent.
This field is empty if not reported or the transmission was not sent via the network.
Click the reflector call to get a user list.
TX-Message
TX messagemax. 20 characters user defined text
Fms/t/S%/Err%
Statistic of the transmission:- Fms:number of frames
- t: time in sec
- S%: Silence frames in %
- Err%: bit error rate in %
Rep GW
Reporting gatewaySource of the report
Click on callsign to get gateway's lastheard list
12020-02-18 16:05:04SQ7LQZ__9700SR7UVK_BSR7UVK_GCQCQCQ__REF032_ARYSZhRD_RUDA_IC97_0_355/7.1/0.0/0.0 SR7UVK__
22020-02-18 16:05:00G4HFG__M4100MB6CY__CMB6CY__GCQCQCQ__DCS102_BGraham,_mobile,_UK._420/8.4/0.0/0.0 MB6CY___
32020-02-18 16:04:54NO9S____BORGN4ARG__BN4ARG__GCQCQCQ__DCS102_BAt_home_in_Florida__157/3.1/0.0/0.0 N4ARG___
42020-02-18 16:04:27DL1RI___4370DB0HRR_CDB0HRR_GCQCQCQ__DCS001_KWERNER_QTH_JO40OQ___126/2.5/26.0/0.0 DB0HRR__
52020-02-18 16:03:28IW1ELO__2820IR1UIV_BIR1UIV_GCQCQCQ__DCS525_CMauro_-_CCS7_2221101240/4.8/0.0/0.0 IR1UIV__
62020-02-18 16:02:12DL1GK_______DB0BS__CDB0BS__GCQCQCQ__DCS001_CGerhird_JM;1PE____`_25/0.5/0.0/0.0 DB0BS___
72020-02-18 16:02:07KD0OSS_B____KD0PKU_BKD0PKU_GCQCQCQ______________________________  KD0PKU__
82020-02-18 16:02:03IK7YTQ__5100IR7UBP_BIR7UBP_GDPRS____________www.dstar-lecce.it__53/1.1/0.0/0.0 IR7UBP__
92020-02-18 16:01:30PA2SNK______PI1SNK_BPI1SNK_GCQCQCQ__XRF088_B____________________934/18.7/0.0/0.0 PI1SNK__
102020-02-18 16:00:14SV7CUD__ID51SV2F___BSV2F___GCQCQCQ__XRF737_C____________________95/1.9/0.0/0.0 SV2F____
112020-02-18 15:59:33DG2YCM__5100DB0RPL_BDB0LJ__GDCS006BLDCS006_BFrank_-_Koblenz_____49/1.0/0.0/0.0 DB0LJ___
122020-02-18 15:58:36DM6ST___5100DB0WZ__CDB0WZ__GCQCQCQ__DCS015_F____________________149/3.0/0.0/0.0 DB0WZ___
132020-02-18 15:57:44VK3CE_______VK3RMM_BVK3RMM_GCQCQCQ__________RELINKING___________9/0.2/0.0/0.0 VK3RMM__
142020-02-18 15:57:00SP5OXF__HOMESR5WC__BSR5WC__GCQCQCQ__REF032_AKrzysztof_Warszawa__406/8.1/0.0/0.0 SR5WC___
152020-02-18 15:56:45SP5QIR__9700SR5WC__BSR5WC__GCQCQCQ__REF032_AArtur_Sochaczew_____553/11.1/0.0/0.0 SR5WC___
162020-02-18 15:55:24SQ5FBI__51P2SR5WC__BSR5WC__GCQCQCQ__REF032_AAndrzej_KO02ea______183/3.7/0.0/0.0 SR5WC___
172020-02-18 15:51:10F4EGG___ID51F1ZDF__BF1ZDF__GCQCQCQ__DCS933_NLes_3_Vallees_______326/6.5/0.0/0.0 F1ZDF___
182020-02-18 15:50:28E70MI___P___E79USA_BE79USA_GCQCQCQ__DCS002_EMirad__QTH_Sarajevo_118/2.4/0.0/0.2 E79USA__
192020-02-18 15:45:07SQ5PJ___5100SR9UVP_BSR9UVP_G_______I________Patryk_/MASR________49/1.0/0.0/0.0 SR9UVP__
202020-02-18 15:44:41EA7GWC__2820ED7ZAC_BED7ZAC_GCQCQCQ__________MALAGA_IC-2820______53/1.1/0.0/0.0 ED7ZAC__
212020-02-18 15:44:27OZ1LWZ__P___OZ0REH_BOZ0REH_GCQCQCQ__________Klaus_Linnert_______44/0.9/0.0/0.0 OZ0REH__
222020-02-18 15:43:53N8LN____5100KD8IFI_BKD8IFI_GCQCQCQ__REF024_CTerry_BattleCreek_MI36/0.7/0.0/0.0 KD8IFI__
232020-02-18 15:41:44ON4DRX__5100ON0ODR_BON0ODR_GCQCQCQ__DCS011_Bronny_@_jo11qa______1286/25.7/0.0/0.0 ON0ODR__
242020-02-18 15:41:36N1KXJ___ID51KB1YAC_BKB1YAC_GSTN345_CAA1HD__AD-Rats_Digital_Comms165/3.3/0.0/0.0 KB1YAC__
252020-02-18 15:40:44DL6RDM______DB0RDH_BDB0RDH_GCQCQCQ__DCS001_GChristian,_]TB-Mobil97/1.9/0.0/0.0 DB0RDH__
262020-02-18 15:40:00DH5SDL__E80DDB0RIG_BDB0RIG_GCQCQCQ__DCS001_CTHOMAS_BOERTLINGEN__21/0.4/0.0/0.0 DB0RIG__
272020-02-18 15:38:56SQ6KMM__5100SR6UKB_BSR6UKB_GREF032ALREF032_A____________________46/0.9/0.0/0.0 SR6UKB__
282020-02-18 15:38:03DL2AAU__3341DB0SN__BDB0SN__GCQCQCQ__DCS001_NKlaus__r_Goettingen_348/7.0/0.0/0.3 DB0SN___
292020-02-18 15:34:52IW9CLF__9037IR9BQ__BIR9BQ__G_______I________ARI_SR_GRUPPO_D-STAR13/0.3/0.0/0.0 IR9BQ___
302020-02-18 15:31:26OZ7AP___5100OZ2REM_BOZ2REM_G_______LDCS004_BPREBEN_/_HVIDOVRE___59/1.2/0.0/0.0 OZ2REM__

Kontakt:

Vlastník [VO]: OK6CX Info
E-Mail: Email neuveden


Editovat převaděč

Přidat do diskuze:

Značka:
<- zaškrtněte všechna políčka.


Diskuze k převaděči

  Zde zatím nejsou žádné příspěvky, buďte první.

Výškový profil převaděče

Jedná se o betatest..

Pro zobrazení výškového profilu Převaděč <-> Vy je nutné zadat lokátor (nepřesné) nebo souřadnice.

Lokátor:
Nebo
Souřadnice:
Google formát (Např.49.142645,17.211048)

Vyplňte anti-spam:

Reporty

  Volací znak*: QTH: Lokátor*:
  Radiostanice: Anténa: Výkon: W
  Čitelnost*: Signál*:
  Komentář:
  Vyplňte anti-spam*:
  * Povinné položky
  ZZde zatím nejsou žádné reporty, buďte první.